Pravni interes - enkrat tako, drugič drugače

Pravica do pritožbe je temeljna pravica posameznika, ki, izhajajoč iz načela zakonitosti (2. člen Ustave Republike Slovenije (URS)) in načela enakega varstva pravic (22. člen), karakterizira pravno državo. Zagotavlja jo 25. člen Ustave. Po tej določbi je vsakomur dana možnost, da izpodbija posamične akte vseh organov, ne glede na to, ali je akt zakonit ali ne. Pogoj je le, da se s posamičnim aktom odloča o pravici, dolžnosti in pravnem interesu posameznika ali pravne osebe oziroma o pravnem razmerju.

Sodišče za zlorabo instituta elektronske izvršbe prisodilo večletni zaporni kazni

Ljubljana, 22. marca (STA) - Okrožno sodišče v Ljubljani je v petek obsodilo Gregorja Jezo in Barbaro Podlogar, ki sta bila obtožena zaradi zlorabe instituta elektronske izvršbe. Jezi so izrekli zaporno kazen v višini treh let in 10 mesecev, Barbari Podlogar pa kazen treh let in štirih mesecev zapora, so sporočili iz specializiranega državnega tožilstva.

Omejitve stečajne mase v postopku osebnega stečaja

Zadnja novela Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-G) je prinesla nekaj novosti tudi na področju osebnega stečaja. V tem prispevku se omejujemo na spremenjeno določbo tretjega odstavka 389. člena ZFPPIPP in druga pravila, ki urejajo omejitve obsega premoženja, ki spada v stečajno maso.

Stečajna masa

Zakonski predlog glede odškodnin razlaščencem v javni obravnavi

Ljubljana, 14. marca (STA) - Ministrstvo za finance je v ponedeljek v 30-dnevno javno obravnavo dalo osnutek zakona, ki skladno z odločitvijo ustavnega sodišča imetnikom delnic in podrejenih obveznic bank, ki so bili razlaščeni ob sanaciji bank v letih 2013 in 2014, ureja vložitev tožb. O morebitnih odškodninah bo odločalo Okrožno sodišče v Ljubljani.

Predsednik Pahor v DZ poslal predlog za izvolitev Accetta, Jakliča, Kneza in Pavčnika za ustavne sodnike

Ljubljana, 15. marca (STA) - Predsednik republike Borut Pahor je v DZ tudi uradno poslal predlog za izvolitev Mateja Accetta, Klemna Jakliča, Rajka Kneza in Marijana Pavčnika za ustavne sodnike (kratke biografije). Kandidati izpolnjujejo strokovne kriterije in vzbujajo zaupanje, po pogovorih s poslanskimi skupinami pa je mogoče tudi utemeljeno sklepati, da imajo potrebno podporo, je zapisal.
V sporočilu za javnost je Pahor tudi napovedal, da se bodo vsi štirje kandidati za ustavne sodnike v prihodnjih dneh, še pred glasovanjem v DZ, ločeno predstavili javnosti.

Pages


Fatal error: Class 'FormBuilderFormBase' not found in /home/kutnjak/domains/odvetnik-kutnjak.si/public_html/modules/form_builder/form_builder.module on line 424