Dedno pravo

Tipični primeri;
- izpodbijanje oporoke;
- uveljavljanje nujnega deleža;