Delovno pravo

Tipični primeri:
- odpoved pogodbe o zaposlitvi;
- neizplačilo plače, regresa, nadur, bolniškega nadomestila ipd;
- nadlegovanje in diskriminacija na delovnem mestu;
- priprava pogodb o zaposlitvi;
- zaposlovanje za določen čas, ko so izpolnjeni pogoji za zaposlitev za nedoločen čas;
- sklepanje avtorskih pogodb namesto pogodb o zaposlitvi;

Pri vseh težavah v okviru delovnega prava je potrebno, da jih pričnete reševati pravočasno, saj na področju delovnega prava veljajo številni kratki roki, zamuda teh rokov pa mnogokrat pomeni, da svoje pravice izgubite v celoti. Tudi če nameravate svoje težave z delodajalcem ali zaposlenimi reševati sami, pa vam priporočamo, da se s strokovnjakom posvetujete glede tega, katera dejanja morate izvršiti za uspešno uveljavljanje vaših pravic.