Gospodarsko pravo

Tipični primeri:
- priprava akta o ustanovitvi, družbenih pogodb, statusnih preoblikovanj ipd.
- priprava pogodb v zvezi s poslovanjem (priprava pogodb z dobavitelji, podizvajalci, sporazumov o varovanju tajnosti).