Kazensko pravo

V kazenskem pravu je strokovno usposobljen zagovornik potreben predvsem zaradi intenzivnosti posledic, ki jih ima obsodilna sodba. Kljub temu veliko ljudi v postopku ne najame odvetnika, saj menijo, da bodo sami uspešno nastopali pred sodiščem. Res je, da je nekaj ljudi tako tudi uspešnih, vendar v večini primerov temu, žal, ni tako. Ti ljudje se na odvetnika obrnejo šele v pritožbenem postopku, vendar pa je takrat škoda lahko že nepopravljiva. Pravice, ki bi jih bilo mogoče uveljavljati že v postopku pred prvostopenjskim sodiščem, pred pritožbenim sodiščem praviloma ni več mogoče uveljavljati. Podobno velja tudi glede nekaterih postopkovnih kršitev, ki jih zagreši sodišče in ki jih je potrebno izpodbijati že pred izdajo sodbe. Tudi teh kršitev v postopku pred drugo stopnjo ni mogoče več uveljavljati. Le ustrezno strokovno usposobljen odvetnik, ki dobro pozna zakonodajo in vas zastopa že od pričetka postopka, je lahko zagotovilo, da ne boste obsojeni zgolj zaradi lastnih napak.