Odškodnine

Tipični primeri:
- odškodnine zaradi prometne nesreče;
- odškodnine zaradi nesreče pri delu;
- odškodnine zaradi poškodbe v stavbah drugih oseb;
- odškodnine zaradi napada živali;

Odvetnik si bo v teh primerih najprej prizadeval, da se spor razreši sporazumno. Pri tem bo praviloma uspešen, saj z angažiranjem odvetnika nasprotni stranki jasno pokažete, da svoje pravice jemljete resno in da ste jih pripravljeni uveljavljati tudi pred sodiščem. Če do sporazumne rešitve spora vendarle ne pride, vas bo odvetnik zastopal v pravdnem postopku in vam pripravil vse potrebne dokumente (tožbo, pritožbo, dopolnilne vloge ipd.)