Pogodbe

Tipični primeri:
- priprava pogodb v zvezi z nepremičninami (prodaja nepremičnine, ustanovitev služnosti ipd.)
- priprava pogodb v zvezi s poslovanjem (priprava pogodb z dobavitelji, podizvajalci, sporazumov o varovanju tajnosti).

Kljub temu, da ste s svojimi poslovnimi partnerji, strankami ali kupci v dobrih odnosih, jim je smiselno predlagati, naj vaše pogodbe pripravi strokovnjak. V kolikor se bodo odnosi tekom časa poslabšali, vam lahko slabo urejena pogodbena razmerja povzročijo številne in visoke stroške. Takšnim težavam se najbolje izognete tako, da že od vsega začetka poskrbite, da so vaši interesi pravilno pogodbeno varovani. Če pa kljub temu želite vaše pogodbe sestavljati sami, vam priporočamo, da prebrskate našo stran datoteke, na kateri se nahajajo nekateri vzorci pogodb.