Prekrški

Kadar boste dobili globo za nepravilno parkiranje, seveda ne boste najeli odvetnika, saj so stroški za njegovo zastopanje bistveno višji, kot morebitna korist, ki jo boste od tega imeli, razen če ste popolnoma prepričani v vaš prav. Vendar pa so globe za prekrške praviloma bistveno višje in lahko pomenijo velik poseg poseg v vaše premoženje. Dodatna težava pri prekrških je tudi ta, da policija ali redarstvo deluje tako, kot da morajo napolniti normo in velikokrat ne želijo poslušati vaših argumentov, četudi so utemeljeni.