Stvarno pravo

Tipični primeri:
- motenje posesti (sem sodi tudi pretiran hrup, smrad in ostale imisije, ki jih povzročajo sosedje)
- odvzem lastninske pravice (kraja, zatajitev ipd);