Dela se že izvajajo, z izvajalcem pa še ni podpisana pogodba. Kaj storiti?

Če se stranki sporazumeta o medsebojnih pravicah in obveznosti, sta že sklenili pogodbo, ne glede na to, da tega sporazuma nista zapisali. Pisna oblika pogodbe se zahteva zgolj izjemoma, npr. pri prodaji nepremičnin ipd. Je pa v primerih, ko pogodba ni sklenjena pisno, težje dokazovati njeno vsebino, zaradi česar priporočamo, da se pogodba zmeraj sklene v pisni obliki, to velja tudi v vašem primeru, ko se dela že izvajajo in se bo pogodba sklepala za nazaj.