Opravljal sem delo, vendar z delodajalcem nisem sklenil pogodbe o zaposlitvi? Sedaj me želi delodajalec odpustiti? Ali imam kakšne pravice?

Kljub temu, da niste podpisali pogodbe o zaposlitvi, se štejete za zaposleno osebo in imate vse pravice, ki gredo zaposlenim. Med drugim to pomeni, da vas delodajalec ne sme samovoljno odpustiti. Če pa so izpolnjeni zakonski pogoji, pod katerimi vas lahko delodajalec odpusti (pomankanje dela, reorganizacija, vaše kršitve ipd.) imate enako pravico do odpravnine in odpovednega roka kot ostali delavcni, ki imajo sklenjene pogodbe o zaposlitvi.