Po koliko časa še lahko zahtevam odškodnino?

Rok, v katerem lahko zahtevate odškodnino (zastaralni rok), znaša 3 leta od nastanka škode, če ste za škodo in povzročitelja škode izvedeli takoj ob njenem nastanku. Če ste za škodo ali povzročitelja izvedeli kasneje (npr. policija je kasneje izsledila voznika, ki je povzročil prometno nesrečo), pa lahko odškodnino zahtevate v roku 3 leta odkar ste izvedeli za škodo in povzročitelja, vendar najkasneje v 5 letih od nastanka škode.

Od tega splošnega pravila velja nekaj izjem:
- zastaralni rok je daljši, če je bila škoda povzročena s kaznivim dejanjem- v teh primerih zastara odškodninski zahtevek v roku, ki je določen za zastaranje kaznivega dejanja;
- odškodninska terjatev za škodo, povzročeno z dejanjem spolne zlorabe mladoletne osebe, zastara v 15 letih po polnoletnosti te osebe;
- če je bila škoda povzročena zaradi kršitve pogodbene obveznosti, zastara odškodninska terjatev v roku, v katerem zastara prekršena obveznost (ta rok je lahko daljši ali krajši od roka, ki sicer velja za odškodnine).

Če se je zastaralni rok že iztekel, pa lahko v nekaterih primerih namesto odškodnine od povzročitelja škode zahtevate vrnitev neupravičene obogatitve.