Kdo mora povrniti škodo, ki jo povzroči otrok?

Za škodo, ki jo povzročijo mladoletne osebe, praviloma odgovarjajo starši, obstaja pa več izjem:
- če starši otrok, ki so starejši od 7 let, dokažejo, da so ravnali tako, kot se od njih pričakuje, za škodo ne odgovarjajo.
- če je škodo povzročil otrok v šoli, odgovarja za škodo šola, razen če dokaže, da je škoda nastala po krivdi staršev ali da so ravnali tako, kot se od njih pričakuje.

Hkrati s starši oziroma šolo pa odgovarjajo tudi mladoletniki sami, če so bili ob povzročitvi škode razsodni.