Dobil sem globo za prekršek? Ali lahko plačam "polovičko" in se kljub temu pritožim? Ali lahko, v primeru da s pritožbo ne uspem, še zmeraj plačam zgolj polovico kazni?

Zakonodajalec je možnost plačila polovične golobe v prekrškovnih postopkih uvedel predvsem z namenom razbremenitev sodišč z delom, ki ga imajo z reševanjem zahtev za sodno varstvo (kot se imenuje pravno sredstvo zoper plačilni nalog) zato se lahko odločite bodisi za plačilo polovične globe bodisi za vložitev zahteve za sodno varstvo. V kolikor vaši zahtevi za sodno varstvo ne bo ugodeno, pa kasneje možnosti do plačila polovične globe ne boste imeli več.