Ali lahko kupim hišo od prodajalca, ki ni vpisan v zemljiško knjigo?

Da, vendar je potrebno preveriti, ali je prodajalec dejansko lastnik parcele, na kateri stoji hiša. Svoje lastništvo vam bo praviloma izkazal:
- z zemljiškoknjižnim dovolilom, tj. listino, v kateri prejšnji lastnik (oseba, ki je parcelo prodala vašemu prodajalcu) dovoljuje , da se prodajalec vpiše v zemljiško knjigo;
- sklepom o dedovanju;
- s sodno odločbo, v kateri sodišče ugotavlja, da je prodajalec postal lastnik s priposestvovanjem ipd.

Če prodajalec nima dokazila, da je lastnik, tudi vi ne boste postali lastnik hiše. V kolikor pa ima prodajalec dokazilo, da je lastnik, pa vam svetujemo, da od njega zahtevate, da se še pred sklenitvijo pogodbe vpiše v zemljiško knjigo ter vam uredi zaznambo vrstnega reda oziroma, da se v prodajno pogodbo vstavi določilo, po katerem niste dolžni plačati kupnine, če ne dosežete vpisa predznambe.