Kakšen je rok za vložitev tožbe zoper delodajalca.

Zastaralni rok v delovnopravnih sporih znaša 5 let, vendar morate upoštevati še določene druge roke in omejitve.

Razen kadar od delodajalca zahtevate plačilo denarne terjatve (v teh primerih je dovoljena neposredna tožba), morate od delodajalca pisno zahtevati, naj kršitev odpravi oziroma svoje obveznosti izpolni. Če delodajalec tega ne stori v roku 8 dni, morate tožbo vložiti najkasneje v nadalnjjih 30 dneh, sicer svojo pravico izgubite.

Krajši zastaralni rok pa velja z ugotovitev nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali drugih načinov prenehanja veljavnosti pogodbe ter za ugotovitev nezakonitosti odločitve o disciplinski odgovornosti delavca. V teh primerih je potrebno tožbo vložiti v 30 dneh od vročitve odpovedi ali sklepa o disciplinski odgovornosti oziroma v 30 dneh od kar ste izvedeli za kršitev.