Izgubila sem službo. Ali lahko od bivšega moža zahtevam preživnino?

Pravico do preživnine ima zakonec, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen, vendar morajo biti izpolnjeni nekateri dodatni pogoji, predvsem pa:
- da do razveze zakonske zveze ni minilo več kot eno leto ter
- da službe niste izgubili pred razvezo zakonske zveze.