Kdaj je mogoče zahtevati vrnitev in vštevanje daril, ki jih je dal zapustnik?

Pri določanju višine zapuščine je potrebno upoštevati tudi vrednost daril, ki jih dal zapustnik. Od te vrednosti se izračuna višina dednega deleža. Če tisto, kar ostane od zapuščine po tem, ko se odštejejo darila, ne zadošča za izplačilo nujnih deležev, se lahko zahteva najprej vračunanje, nato pa vračanje daril.