Prekršek je storil drug voznik z mojim avtomobilom? Ali sem dolžan plačati globo?

Kadar je dejanski storilec prekrška znan, globe niste dolžni plačati. Če dejanski storilec prekrška ni znan, pa velja domneva, da je prekršek storil lastnik vozila, ki je dolžan tudi plačati globo. Lahko pa lastnik vozila dokazuje, da prekrška ni storil sam in se s tem razbremeni odgovornosti plačila. Seveda pa morate v tem primeru vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti.