Neupravičena proizvodnja prepovedanih drog - lastna uporaba - namen prodaje,VSM II Kp 32547/2015

Evidenčna številka:
VS00028556

Datum odločbe:
03.10.2019

Opravilna številka II.stopnje:
VSM II Kp 32547/2015

Datum odločbe II.stopnje:
25.09.2018

Senat:
Branko Masleša (preds.), mag. Kristina Ožbolt (poroč.), Vesna Žalik, Mitja Kozamernik, Marjeta Švab Širok

Področje:
KAZENSKO MATERIALNO PRAVO

Institut:
kršitev kazenskega zakona - obstoj kaznivega dejanja - zakonski znaki - neupravičena proizvodnja prepovedanih drog - lastna uporaba - namen prodaje

Jedro

Neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, VSM Sodba II Kp 39554/2016

Evidenčna številka:
VS00028804

Datum odločbe:
10.10.2019

Opravilna številka II.stopnje:
VSM Sodba II Kp 39554/2016

Datum odločbe II.stopnje:
27.11.2018

Senat:
Branko Masleša (preds.), mag. Kristina Ožbolt (poroč.), Barbara Zobec, Vesna Žalik, Mitja Kozamernik

Področje:
KAZENSKO MATERIALNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO

Tudi čas, ki je pretekel od domnevne storitve kaznivega dejanja pa do odločanja o odreditvi pripora, je odločilen za presojo ponovitvene nevarnosti

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-984/19 z dne 13. 2. 2020, objavljeno na https://www.us-rs.si/media/up-984-19.pdf

 

Dvig denarja z računa pokojnika in kaznivo dejanje goljufije (garantna dolžnost, goljufiv namen)

VSL Sodba VII Kp 27735/2016, z dne 10. 12. 2019

Institut:
goljufija - opis kaznivega dejanja - zakonski znaki goljufije - goljufiv namen - garantna dolžnost - krivdno ravnanje (opustitev) - zapuščinski postopek - dedni dogovor - kazenska sankcija - pogojna obsodba - posebni pogoj

Jedro

Sodnik kot korektor tožilčevih postopkovnih napak?

Zagotovitev poštenega sojenja v kazenskih postopkih predstavlja dolžnost sodišč, izhajajočo iz temeljne listine Združenih narodov - Splošne deklaracije človekovih pravic, ki je v tesni povezavi z domnevo nedolžnosti. Premoč organiziranega državnega aparata nad posameznikom, ki postane predmet njenega interesa, je nesorazmerna; brez udejanjenja zgornjih zagotovil bi bila pravna država a priori ogrožena. Zagotoviti najvišji možni obseg pravnega varstva osebi, ki se znajde pod očitkom, zaradi katerega lahko izgubi prostost, predstavlja civilizacijsko zavezo.

Pages

Subscribe to Odvetnik Jurij Kutnjak RSS