Obračun davka od dohodkov pravnih oseb pri nepridobitnih organizacijah

(Vir: TFL Glasnik, Vida Oder) Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) (Uradni list RS, št. 117/2006 do 50/2014) (v nadaljevanju ZDDPO-2) v 3. členu določa zavezance za davek od dohodkov. Zavezanci/ke za davek so pravne osebe domačega in tujega prava, pa tudi družbe oziroma združenja oseb, vključno z družbami civilnega prava, po tujem pravu, ki so brez pravne osebnosti in niso zavezanci po zakonu, ki ureja dohodnino. Republika Slovenija in samoupravne lokalne skupnosti niso zavezanci za davek, razen če ZDDPO-2 ne določa drugače.

Vlada potrdila predlog podaljšanja moratorija na rušenje nedovoljenih gradenj

Ljubljana, 05. februarja (STA) - Vlada je danes potrdila predlog novele zakona o graditvi objektov, s katero bo mogoče izvršbo inšpekcijske odločbe o rušenju nedovoljene gradnje podaljšati na pet let, je po seji vlade povedal minister za javno upravo Boris Koprivnikar.

"Menimo, da je korektno, da v primerih, ko bi ustvarili veliko stisko nekomu, ki je socialno ogrožen, ali v primerih, ko so dobri in trdni izgledi, da bo postopek dejansko izpeljan in gradnja legalizirana, ne ustvarjamo dodatnih težav, ampak jih tudi rešujemo," je povedal minister.

Davčne olajšave pri dohodninski napovedi - sodna praksa

Davčni zavezanec mora uveljavljati davčne olajšave že v davčni napovedi, ki jo lahko popravi najpozneje do izdaje davčne odločbe, izjemoma pa tudi po njeni izdaji v pritožbenem postopku.

Obratovalni stroški in akitvna legitimacija skupnosti etažnih lastnikov

Terjatev skupnosti lastnikov ni mogoče enako obravnavati kot terjatev upravnika, saj se v bistvenem razlikujeta. Presoja sodišč, da terjatev skupnosti lastnikov ni mogoče subsumirati pod 6. točko prvega odstavka 355. člena OZ, je pravilna (odločba Vrhovnega sodišča R Slovenije opr. št. VSM I Cp 1285/2012, z dne 26. 11. 2014).

Ustavno sodišče - razširitev mednarodnopravnega varstva pri uveljavitvi združevanja družine

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-309/13, Up-981/13 z dne 14. 1. 2015 - Ustavno sodišče je v tej zadevi odločalo o ustavni pritožbi in pobudi za oceno ustavnosti Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ), ki jo je vložila oseba s priznanim statusom begunca. Osebi je bila v postopkih pred Ministrstvom za notranje zadeve in sodišči zavrnjena prošnja za združevanje družine v Republiki Sloveniji.

Pages