Ničnost oporoke (zapisane v šali)

VSRS Sodba II Ips 261/2016, z dne 25. 05. 2016

Jedro

Ob ugotovitvi sodišča prve stopnje, da je tožnik pokazal, da pokojnica res ni imela volje napraviti oporoke in je bil zapis narejen v šali, pa je pravilen materialnopravni sklep obeh sodišč, da je oporoka nična.

Izrek

I. Revizija se zavrne.

Zahtevek za vračunanje daril in izločitveni zahtevek dedičev

VSRS Sklep II Ips 59/2017, z dne 30. 11. 2017

Jedro

IZ SODNE PRAKSE: Obvestitev policije v primeru prometne nesreče

Voznik je v prometni nesreči, ko se je izognil srni na cesti in pri tem zadel otok, poškodoval avto tako, da je nastala materialna škoda, zaradi česar ni poklical policije. V postopku za povrnitev škode je zavarovalnica njegov zahtevek zavrnila, kerj bi moral voznik obvestiti policijo o nesreči, saj lahko le policija ugotovi dejstva in zbira dokaze o nezgodi, udeležencu v nezgodi pa odredi preizkus alkoholiziranosti.

IZ SODNE PRAKSE: Odpoved pogodbe o zaposlitvi

Delodajalec lahko delavcu poda redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga v primeru, če delavec krši pogodbene obveznosti ali druge obveznosti iz delovnega razmerja. Delodajalec lahko delavcu poda odpoved le, če obstaja utemeljen razlog, ki onemogoča nadaljevanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi.

IZ SODNE PRAKSE: Zloraba uradnega položaja

Kaznivo dejanje kršitve človeškega dostojanstva z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic se lahko stori le namenoma (bodisi direktni ali pa eventualni naklep), ne pa z opustitvijo. Sodišče je prav tako poudarilo, da tudi če bi bil obdolženčev odnos do oškodovančeve lahke telesne poškodbe malomaren, mu ni mogoče očitati, da pa je oškodovančevo človeško dostojanstvo istočasno kršil naklepoma.

Pages

Subscribe to Odvetnik Jurij Kutnjak RSS