Odpoved pogodbe o zaposlitvi se praviloma vroča v prostorih delodajalca

Tožnica je s tožbo zahtevala ugotovitev nezakonitosti izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi ter plačilo odškodnine namesto reintegracije. Tako prvo kot drugostopenjsko sodišče je njen zahtevek zavrnilo: ugotovili sta, da je tožnica v obdobju od 23. 10. 2014 do 10. 2. 2015 na podlagi fiktivnih računov prikazovala vračilo gotovine strankam za vrnjene artikle, in sicer v skupnem znesku 95,28 evrov.

Sodna praksa na področju prikritih delovnih razmerij

Če je bilo še do nedavnega razmeroma enostavno ugotoviti, kdo je delavec, imamo lahko danes pri opredelitvi tega pojma velike težave. Vsakodnevne spremembe v tehnologiji, ostra in globalna konkurenca, višji izobrazbeni potencial ljudi in globalizacija vplivajo na organizacijo dela, prav tako je opaziti vse večji obseg storitvenih dejavnosti v primerjavi z industrijo.

Pobot odpravnine v individualnem delovnem sporu

Odpravnina je izplačilo delavcu, ki ga mora v zakonsko določenih primerih izplačati delodajalec zaradi prenehanja delovnega razmerja. Odpravnina daje delavcu vsaj začasno socialno varnost ob izgubi zaposlitve in je odmena za dotedanje delo pri delodajalcu. Če delodajalec svoje obveznosti ne izpolni, lahko delavec ta denarni znesek izterja v individualnem delovnem sporu. Vprašanje pa je, ali lahko delodajalec glede na 136. člen ZDR-1 v takem primeru uveljavi v pobot terjatev, ki jo ima sam do delavca, če delavec ni dal soglasja za pobot.

IZ PRAKSE: Izraba letnega dopusta

Delodajalčeva dolžnost zagotoviti izrabo letnega dopusta je omejena na zagotavljanje pogojev za izrabo letnega dopusta, v domeni delavca pa je odločitev ali bo to pravico uveljavljal ali ne.

IZ PRAKSE: Odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja

Če se storilec pravočasno vključi v program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo in v preizkusni dobi ne stori hujšega prekrška, se odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ne prekliče, četudi storilec program dejansko zaključi šele po izteku preizkusne dobe.

Okrajno sodišče je preklicalo odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, ker se storilec v času preizkusne dobe 12 mesecev ni udeležila programa po Zakonu o voznikih in sicer dodatnega usposabljanja za varno vožnjo.

Pages

Odvetnik Jurij Kutnjak | Odvetniška pisarna | Cankarjeva ulica 16, 2000 Maribor

Error

Error message

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/kutnjak/public_html/includes/common.inc:2754) in drupal_send_headers() (line 1232 of /home/kutnjak/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 8 attempt to write a readonly database: INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?); Array ( [0] => 0 [1] => cron [2] => Attempting to re-run cron while it is already running. [3] => a:0:{} [4] => 4 [5] => [6] => http://www.odvetnik-kutnjak.si/node?page=7 [7] => [8] => 44.211.84.185 [9] => 1685429953 ) in dblog_watchdog() (line 160 of /home/kutnjak/public_html/modules/dblog/dblog.module).
The website encountered an unexpected error. Please try again later.

Uncaught exception thrown in shutdown function.

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 8 attempt to write a readonly database: DELETE FROM {semaphore} WHERE (value = :db_condition_placeholder_0) ; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => 75653024264759ec1871d07.08807291 ) in lock_release_all() (line 269 of /home/kutnjak/public_html/includes/lock.inc).