Družinsko pravo

Celovite odvetniške storitve na področju družinskega prava - odvetnik Jurij Kutnjak

Za marsikoga razveza zakonske zveze ali zunajzakonske skupnosti ni le neprijetna osebna izkušnja, temveč predstavlja izkušnjo težkega spora in konflikta povezanega z dolgotrajnimi, napornimi, finančno in psihično izčrpajočimi sodnimi postopki za dodelitev otrok, določitev preživnine in stikov, delitvijo skupnega premoženja ipd.

Najmanj kar lahko storite je, da se na postopek ločitve zakonske zveze pripravite in opremite s potrebnim pravnim znanjem in strokovno podporo in pravnim nasvetom strokovnjaka – odvetnika za družinsko pravo.

Na področju družinskega prava vam odvetnik Jurij Kutnjak iz Maribora nudim predvsem naslednje odvetniške storitve: 

Pravno svetovanje in sestava pogodb:

  • pravno svetovanje (pogoji za ločitev, dodelitev otrok, plačilo preživnine, razdelitev skupnega premoženja, spremembe dodelitve, skupno starševstvo, stroški postopka ločitve),
  • pridobitev dokumentacije (poročni list, rojstni list, dokazila o premožnejšem stanju, zapisnik centra za socialno delo),
  • pogajanja in sestava pogodb (sporazum o razvezi zakonske zveze, dodelitvi otrok v varstvo in vzgojo, plačilo preživnine, in režim stikov, predporočna pogodba, pogodba o premoženjskem razmerju med zakoncema, prodajna in darilna pogodba med zakoncema in starši in otroci, pogodba o dosmrtnem preživljanju, pogodba o preužitku, izročilna pogodba, pogodba o razdružitvi skupnega premoženja zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev),

Pomoč pri reševanje sporov:

  • zastopanje v nepravdnem postopku (postopek za razvezo zakonske zveze oz. ločitev, dodelitev otrok, plačila preživnine in določitev stikov, delitev skupnega premoženja zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev, delitev solastnine, ugotovitev deleža na skupnem premoženju zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev postopek za ugotovitev neobstoja zakonske zveze, postopek za razveljavitev zakonske zveze,)
  • zastopanje v pravdnem postopku (ugotovitev večjega ali manjšega prispevka zakonca k nastanku skupnega premoženja, vračilo vložkov in povečanja vrednosti nepremičnin na podlagi vlaganj, ugotovitev neveljavnosti darila in zahtevek za vračilo darila)
  • izvršilnem postopku (izterjava preživnine, izvrševanje stikov, prisilna izselitev, prisilna prodaja na javni dražbi).
  • kazenskem postopku (kazniva dejanja dvojen zakonske zveze, odvzem mladoletne osebe, nasilje v družini, zanemarjanje in surovo ravnanje z mladoletno osebo, neplačevanje preživnine, krvoskrunstvo, odškodninski zahtevek za škodo povzročeno s kaznivim dejanjem)

Drugo: 

  • pravna mnenja, zastopanje pri drugih opravilih (pri notarju, v postopku po Zakonu o preprečevanju nasilja v družini ipd.)

 

Odvetnika Jurij Kutnjak iz Maribora vam nudi celovito pravno pomoč pri urejanju družinskopravnih razmerij: od sklenitvi zakonske zveze (premoženjskopravni režim med zakoncema, predporočna pogodba), med njenim trajanjem (razpolaganje skupnim premoženjem, darilna pogodba, določitev višine deležev oz. delitvi premoženja) in končno pri ločitvi oz. razvezi zakonske zveze oz. zunajzakonske skupnost (razveza, dodelitev otrok, določitev preživnine in stikov, razdružitev skupnega premoženja).

Za rezervacijo termina v zvezi družinskopravnimi vprašanji in razvezo zakonske zveze pokličite odvetnika Jurija Kutnjaka v času delovnih ur na tel. številko 00 386/2/25-23-780 ali pišite na e-mail na info@odvetnik-kutnjak.si.

Pravni dokumenti 

e-obrazci 
pooblastilo za zastopanje
predlog za razvezo zakonske zveze, sporazum zakoncev o razvezi zakonske zveze

Zakonodaja:

Sodna praksa:

Back to top