Kazensko in prekrškovno pravo

Kazensko in prekrškovno pravo – odvetniške storitve 

V nadaljevanju je pripravljena predstavitev vsebinskih sklopov, skupaj s tipičnimi vprašanji in informacijami o tem, katere odvetniške storitve vam lahko odvetnik Jurij Kutnjak ponudi v zvezi z kazenskim in prekrškovnimi postopki. Odvetniško dejavnost pravnega svetovanja in zastopanja v kazenskih in prekrškovnih postopkih, opravlja odvetnik za stranke iz območja celotne Slovenije.

Za rezervacijo termina v zvezi z zastopanjem v kazenskem in prekrškovnem postopku pokličite odvetnika Jurija Kutnjaka v času delovnih ur na tel. številko 00 386/2/25-23-780 ali pišite na e-mail na info@odvetnik-kutnjak.si.

Pravno svetovanje in zastopanje:

  • pravno svetovanje (v zvezi z kazenskopravnim vidikom gospodarskih poslov)
  • pogajanja in sklenitev dogovorov (z državnim tožilstvom o priznanju krivde),

Zastopanje in zagovor v postopkih:

  • predkazenski in kazenski postopek (osumljenci oz. obdolženci v predkazenskem, npr. zaslišanje na policiji, hišna preiskava, in kazenskem postopku, ugovor zoper obtožnico, pritožba zoper sklep o odreditvi ali podaljšanju pripora, predlog za odpravo pripora, pritožba zoper obsodilno sodbo, izredna pravna sredstva, sestava in vložitev kazenske ovadbe, zastopanje po zasebnih kazenskih tožbah, zastopanje oškodovancev kot subsidiarnih tožilcev, sestava in vložitev premoženjskopravnega zahtevka)
  • postopek odvzema premoženja nezakonitega izvora (finančna preiskava, začasen odvzem premoženja, odgovor na tožbo, zastopanje v postopku)
  • postopek izvršitve kazenske sankcije (odlog nastopa zaporne kazni, delo v splošno korist, zapor ob koncu tedna, nadomestni zapor)
  • v pravdnem postopku (plačila odškodnine za škodo povzročeno s kaznivim dejanjem)

Drugo:

  • pravna mnenja, zastopanje pri drugih odvetniških opravilih v skladu s določili Zakon o odvetništvu.
     

Odvetnik Jurij Kutnjak vam nudi celovito pravno pomoč v zvezi s kazenskimi in prekrškovnimi postopki, od predkazenskega postopka do postopka z rednimi in izrednimi pravnimi sredstvi, za stranke na območju celotne Slovenije.

Za rezervacijo termina v zvezi s kazenskim ali prekrškovnim postopkom pokličite odvetnika Jurija Kutnjaka v času delovnih ur na tel. številko 00 386/2/25-23-780 ali pišite na e-mail na info@odvetnik-kutnjak.si.

Koristne povezave v zvezi s člankom: (to naj bo na koncu vsakega besedila na koncu strani, kot pri informiran.si)

Pravni dokumenti 

pooblastilo za zastopanje
priglasitev premoženjskopravnega zahtevka 
zahteva za sodno varstvo
ugovor zoper plačilni nalog
pisna izjava o prekršku

Zakonodaja:

 

Sodna praksa:

Back to top