Odškodninsko pravo

Odškodninsko pravo – odvetniške storitve na področju odškodnin

V nadaljevanju je pripravljena predstavitev vsebinskih sklopov, skupaj s tipičnimi vprašanji in informacijami o tem, katere odvetniške storitve vam lahko odvetnik Jurij Kutnjak ponudi v zvezi z odškodninskim pravom in uveljavitvijo odškodninskih zahtevkov. Odvetniško dejavnost pravnega svetovanja in zastopanja v odškodninskih zadevah, opravlja odvetnik za stranke iz območja celotne Slovenije in iz tujine.

Za rezervacijo termina v zvezi z uveljavitvijo odškodninskega zahtevka pokličite odvetnika Jurija Kutnjaka v času delovnih ur na tel. številko 00 386/2/25-23-780 ali pišite na e-mail na info@odvetnik-kutnjak.si.

Pravno svetovanje:

  • pravno svetovanje (vrsta škode, odškodninska odgovornost, višine škode, vzročna zveza, zastaranje, pravična denarna odškodnina, stroški postopka in odvetniškega zastopanja)
  • pridobitev dokumentacije (zapisnik o prometni nesreči, zdravstvena dokumentacija, prijava poškodbe pri delu, zavarovalna polica, policijski zapisnik o prometni nesreči)

Reševanje odškodninskih sporov:

  • izvensodno zastopanje v postopku zoper odgovorno osebo (fizično in pravno osebo, zavarovalnico, občino, državo, poškodba pri nesreči na delovnem mestu, poškodba pri prometni nesreči, poškodba na javnem mestu, plačilo nespornega dela odškodnine)
  • zastopanje v pravdnem postopku (tožba za plačilo odškodnine za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, zastopanje na narokih za glavno obravnavo, druga procesna opravila, sodna poravnava, poškodba pri nesreči na delovnem mestu, poškodba pri prometni nesreči, poškodba na javnem mestu, plačilo nespornega dela odškodnine)

 

Drugo:

  • pravna mnenja, zastopanje pri drugih odvetniških opravilih v skladu s določili Zakon o odvetništvu.

 

Odvetnik Jurij Kutnjak vam nudi celovito pravno pomoč pri uveljavitvi odškodninskih zahtevkov od vložitve zahtevka pri odgovorni osebi ali zavarovalnici do uveljavitve v sodnem postopku na območju celotne Slovenije.

Za pravni posveti v zvezi z uveljavitvijo odškodninskega zahtevka pokličite odvetnika Jurija Kutnjaka v času delovnih ur na tel. številko 00 386/2/25-23-780 ali pišite na e-mail na info@odvetnik-kutnjak.si.

Koristne povezave v zvezi s člankom: (to naj bo na koncu vsakega besedila na koncu strani, kot pri informiran.si)

Pravni dokumenti 

e-obrazci
pooblastilo za zastopanje
obrazec zahteve za uveljavitev odškodnine

Zakonodaja:

 

Sodna praksa:

Back to top