Prodaja nepremičnine pri etažni lastnini

Pri prodajni pogodbi (in darilni ali menjalni pogodbi) za stanovanje ali poslovni prostor, ki predstavlja posamezni del v etažni lastnini, mora biti v pogodbi nepremičnina vpisana s podatki o identifikacijskem znaku (oznaka dela stavbe), s katerim je nepremičnina vpisana v zemljiško knjigo.

Back to top