Prodaja nepremičnine v območju, ki je strateškega pomena za obrambo

Po Uredbi o objektih in okoliših objektov posebnega pomena za obrambo se več ne izdaja soglasij k prometu z zemljišči v okoliših posebnega pomena za obrambo.

Uredba ne ureja več instituta izdaje soglasja k prometu z zemljišči po določilih Zakona o obrambi. Soglasja k prometu z zemljišči v okoliših posebnega pomena za obrambo, se torej več ne izdajajo.

Če v postopku prodaje nepremičnine potrebujete pravno pomoč, kontaktirajte odvetnika Jurija Kutnjaka in ga pooblastite za zastopanje v postopku prodaje nepremičnine.

Back to top