Prodajna pogodba za kmetijsko, gozdno zemljišče

Če se nepremičnina nahaja na območju kmetijskih ali gozdnih zemljišč, je pred overitvijo podpisa prodajalca na pogodbi po določilih Zakona o kmetijskih zemljiščih, potrebno predložiti odločbo upravne enote o odobritvi pravnega posla (za ker je predpisan poseben upravni postopek z objavo prodajalčeve prodajne ponudbe) ali potrdilo, da odobritev ni potrebna. Oddaja vloge je možna tudi v elektronski obliki na spletni strani e-Uprave: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=419.

Odločba upravne enote je potrebna tudi v primeru, če je nepremičnina opredeljena kot stavbno zemljišče, a iz zemljiške knjige izhaja, da nepremičnina spada pod zaščiteno kmetijo.

Če pri postopku objave prodajne ponudbe za kmetijsko zemljišče potrebujete pravno pomoč, kontaktirajte odvetnika Jurija Kutnjaka in ga pooblastite za zastopanje v postopku odobritve pravnega posla za kmetijsko zemljišče.

Back to top