Ustavno pravo

Ustavno pravo – odvetniške storitve na področju ustavnega prava in varstva temeljnih pravic in svoboščin

V nadaljevanju je pripravljena predstavitev vsebinskih sklopov, skupaj s tipičnimi vprašanji in informacijami o tem, katere odvetniške storitve vam lahko odvetnik Jurij Kutnjak ponudi v zvezi z ustavnim pravom R Slovenije in varstvom temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Odvetniško dejavnost pravnega svetovanja in zastopanja na področju ustavnega prava in varstva temeljnih pravic in svoboščin opravlja odvetnik za stranke iz območja celotne Slovenije in tujine.

Za rezervacijo termina v zvezi z vprašanji ustavnega prava, ter postopki varstva temeljnih pravic in svoboščin pokličite odvetnika Jurija Kutnjaka v času delovnih ur na tel. številko 00 386/2/25-23-780 ali pišite na e-mail na info@odvetnik-kutnjak.si

Odvetnik vam nudi pravno svetovanje in zastopanje:

- v zvezi z uveljavitvijo temeljenjih človekovih pravic in svoboščin (pravica do enakosti pred zakonom, pravica do pravnega sredstva, pravica do osebnega dostojanstva, pravica do povračila škode in pravica do sodnega varstva itd.),

- zastopanje pred Ustavnim sodiščem R Slovenije (postopek z ustavno pritožbo, postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov itd.),

- zastopanje pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (postopek s pritožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice in zastopanje v postopku),

- zastopanje v postopku pred Sodiščem EU (postopek postavitve predhodnega vprašanja Sodišču EU idr.),

- zastopanje v postopku pred Varuhom človekovih pravic R Slovenije (vložitev pobude Varuhu človekovih pravic R Slovenije in zastopanje v postopku)

Drugo:

- pravna mnenja, zastopanje pri drugih odvetniških opravilih v skladu s določili Zakon o odvetništvu.

Za pravni posvet v zvezi z uveljavitvijo temeljnih pravic in svoboščin v postopku pred Ustavnim sodišče R Slovenije, Evropskim sodiščem za človekove pravice in Sodiščem EU pokličite odvetnika Jurija Kutnjaka v času delovnih ur na tel. številko 00 386/2/25-23-780 ali pišite na e-mail na info@odvetnik-kutnjak.si.

 

Koristne povezave in obrazci v zvezi s člankom:

- obrazec za pritožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice,

- obrazec za pritožbo v zvezi s kršitvijo prava EU,

- obrazec za pobude Ustavnemu sodišču RS,

- obrazec za ustavno pritožbo na Ustavno sodišče R Slovenije,

- obrazec za pobudo Varuhu človekovih pravic R Slovenije.

Predpisi:

- Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic,

- Listina EU o temeljnih pravicah,

- Ustava R Slovenije,

- Zakon o ustavnem sodišču R Slovenije,

- Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja,

- idr.

Sodna praksa:

- Evropsko sodišče za človekove pravice,

- Sodišče Evropske unije,

- Ustavno sodišče R Slovenije,

- Varuh človekovih pravic R Slovenije.

Back to top